Vyhledávání


www.imyb.cz

RNDr. Jiří Píza

koordinátor IMYB

IMYB Co-ordinator

piza@apislab.cz

Projekt ROJENÍ úzce spolupracuje s projektem IMYB

IMYB se blíží, přípravy finišují

Do zahájení setkání IMYB 2016 zbývají již necelé dva měsíce a přípravy pokračují v plném proudu. Na základě možností finančního rozpočtu pro tuto akci jsme pozvali účastníky z 20 zemí: Albánie, Anglie, Bělorusko, Česká republika, Francie, Irsko, Izrael, Kazachstán, Libanon, Lichtenštejnsko, Litva,  Německo, Nigérie, Nizozemí,  Rakousko, Rumunsko, Rusko,  Slovensko, Slovinsko a Ukrajina. Týmy nám na konci dubna potvrdily svoji účast a zaslaly účastnický poplatek, který činí  500 Euro za každý národní tým. Včelaříci z většiny těchto zemí se účastnili již loňského setkání IMYB na Slovensku, ale v Praze přivítáme i nováčky, a to týmy z Nigérie, Francie a Ruska. 

Možnost startovat na této prestižní akci určené včelařskému mládí je bohužel prakticky každoročně  negativně ovlivňována nutností obdržení vstupních víz. Takže účast některých týmů je tudíž až do posledních dnů nejistá. Věříme však, že díky naší podpoře úsilí, s nímž se věnujeme řešení těchto problémům, bude nakonec i tento „vízový“ proces úspěšný.

Nejvíce práce má v těchto dnech tým hlavního organizátora Jiřího Cafourka (koordinátora projektu ROJENÍ-SWARMING), který musí připravit toto náročné setkání ve velmi krátké době. Organizátoři by chtěli vytvořit především takové prostředí, které bude české včelařství kvalitně prezentovat ve světě a které bude motivovat mladé včelaříky i jejich doprovody k tomu, aby přijeli i na setkání IMYB v roce 2017. To se bude s největší pravděpodobností konat v Anglii.

IMYB 2015

Velký mezinárodní úspěch mladých českých včelařů

14.07.2015 08:33
IMYB 2015 - Slovensko.   Ve dnech 8. až 12. července 2015 bylo v rámci mezinárodního projektu IMYB (International Meeting of Young Beekeepers) uspořádáno největší setkání včelařské mládeže v historii. Šestého ročníku, který  tentokráte uspořádala Stredná odborná škola Pod...

IMYB - Mezinárodní setkání včelařské mládeže

Mezinárodní setkání mladých včelařů (IMYB) je každoroční setkání zajišťované nadnárodní neziskovou komunitou pro mladé lidi se zájmem o včelařství. I když akce začala v roce 2010 z iniciativy několika zemí ze střední Evropy pod vedením České republiky, získala velkou popularitu a stala se největší mezinárodním setkáním mladých včelařů na celém světě. Je určeno pro účastníky ve věku 12-16, kteří porovnávají své znalosti a dovednosti, navázují nová přátelství a poznávají více o kultury jiných zemí během obvykle čtyřdenního setkání. Zatím, se uskutečnilo pět každoročních setkání IMYB - 1. v České republice - 2010, 2. v Rakousku - 2011, 3. v České republice - 2012, 4. v Německu - 2013 a 5. v Polsku - 2014. Kolem 24 různých země přicházejících z Evropy, stejně jako z ostatních kontinentů se podílely na jejich průběhu a představovaly své národní barvy. Byly to tyto země - Rakousko, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Česká republika, Anglie, Německo, Izrael, Irsko, Itálie, Kazachstán, Lotyšsko, Lichtenštejnsko, Litva, Moldavsko, Nizozemsko, Polsko, Rumunsko, Rusko, Skotsko, Slovensko, Slovinsko, Švýcarsko, Ukrajina a Wales.

IMYB - International Meeting of Young Beekeepers

The International Meeting of Young Beekeepers (IMYB) is an annual meeting ensured by a multinational non-profit community for young people interested in beekeeping. Even though the event started in 2010 as an initiative of a few countries from central Europe lead by the Czech Republic, it has gained a large popularity and has become the largest international meeting for young beekeepers worldwide. It is designed for participants in the age from 12 to 16 who compare their knowledge and skills, establish new friendships and find more about other countries and cultures during usually a four-day meeting. So far, five annual meetings of IMYB have already been held - 1st in the Czech Republic - 2010, 2nd in Austria - 2011, 3rd in the Czech Republic - 2012, 4th in Germany – 2013 and 5th in Poland – 2014 and about 24 different countries coming from Europe as well as from other continents have participated and represented their national colours. Among these countries are the following ones - Austria, Belarus, Bosna and Hercegovina, Czech republic, England, Germany, Israel, Ireland, Italy, Kazakhstan, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Moldova, the Netherlands, Poland, Romania, Russia, Scotland, Slovakia, Slovenia, Switzerland, Ukraine and Wales.