Vyhledávání


Vážení včelaři a příznivci včelařství,

je mi ctí podpořit další ročník ROJENÍ 2015, který vnímám jako přínosnou činnost rozvíjející zájmy mládeže v tomto krásném řemeslu. Jakožto místopředseda Senátu Parlamentu ČR přebírám s potěšením záštitu nad projektem, který nejen může zvýšit prestiž samotného včelařství, ale především pomůže aktivitám zaměřeným na mladou generaci v rámci České republiky i v mezinárodním měřítku.

Včelí společenství se skládá, podobně jako to lidské, z tisíců jedinců a jejich život je řízen přesnými zákony. Včela medonosná však dnes bez včelařů dlouho nepřežije, je otázkou, jak dlouho by přežil člověk bez včel? Včela je jedním z mála druhů užitkového hmyzu, který přírodní zeleň a květy nespásá, ale opylovací činností přírodu naopak rozmnožuje. Včelařství přináší našemu státu milionové hodnoty opylováním plodin i v podobě různých včelích produktů. Domácí včelí med je naprosto nenahraditelný dovozem! Žijeme však uprostřed přetechnizovaného prostředí, proto je tak nutná snaha o zachování rovnováhy a jsem rád, že sílí touha hledat možnosti častějšího a intenzivnějšího kontaktu s přírodou. Člověk je povinen svou inteligenci dokázat věnovat činnostem jako je včelařství.

Otevřeně přiznávám, že nejsem včelař, přesto si plně uvědomuji význam tohoto řemesla pro přírodu i lidskou společnost! Včelařství je jedním z nejstarších oborů lidské činnosti a již ve středověku byli včelaři ve velké společenské vážnosti, v které je stejně tak i dnes chovám já. Chov včel v Česku se neustále rozvíjel, naštěstí stále rozvíjí a stal se vzorem mnohým včelařům v jiných zemích. Je však nutné tuto činnost dál aktivně podporovat a předávat zkušenosti dalším generacím, proto vám upřímně děkuji za vaši vášeň pro včelařství.

Místopředseda Senátu P ČR Ing. Zdeněk Škromach

Záštitu nad akcí převzal

Místopředseda Senátu ČR

ing. Zdeněk Škromach