Vyhledávání


Tento projekt byl realizován s finančním přispěním Středočeského kraje.

Partner projektu

ROJENÍ 2015 - setkání VKM

28.06.2015 09:11

Ve dnech 24. - 28. 6. 2015 proběhlo celostátní setkáíní kroužků včelařské mládeže (VKM) pod názvem ROJENÍ 2015. Akce se účastnilo 152 zástupců z 35 VKM. Většina vedoucích z účastněných kroužků přislíbila svoji aktivní pomoc projektu ROJENÍ-SWARMING. Akci byl přítomen i místopředseda senátu ing. Zdeněk Škromac, který jako patron projektu ROJENÍ-SWARMING rovněž přislíbil podporu těmto aktivitám.