Vyhledávání


ORGANIZAČNÍ TÝM:

CAFOUREK Jiří - hlavní mluvčí, iniciátor, koordinátor a organizátor  projektů ROJENÍ a SWARMING

+420 604 739 121, cafourek@email.cz

RNDr. PÍZA Jiří - mezinárodní poradce a konzultant projektu SWARMING

RNDr. ŠVAMBERK Václav - odborný garant projektů ROJENÍ a SWARMING

PHDr. BĚLOHLÁVEK Ivan - metodik projektů ROJENÍ a SWARMNING

ORGANIZÁTOŘI A SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE

VČELÍ STRÁŽ             (BEE GUARD)

spolek, který se cíleně a systematicky zabývá propagací včelařství mezi laickou veřejností. Své aktivity zaměřuje prioritně na mladou generaci ve které spatřuje naději  včelařství.

(hlavní organizátor setkání)

VČELÍ STRÁŽ při ČSV

webové stránky ZDE

ČESKÝ SVAZ VČELAŘŮ

prostřednictvím své ústřední komise pro práci s mládeží, Městského výboru ČSV Praha, ZO ČSV Praha 1,2,3 a KVM RAKOvčelaříci. ČSV v roce 2014 registruje cca 165 kroužků včelařské mládeže.

Český svaz včelařů

webové stránky ZDE

VYŠEHRADŠTÍ VČELAŘÍCI

kroužek včelařské mládeže (KVM) sídlící v Jedličkově ústavu v Praze 2 - Vyšehrad. Kroužek se od roku 2008 podílí na organizování celostátních akcí a aktivit zaměřených na propagaci včelařství. Jeho posláním je působení na mládež a aktivity napomáhající k založení nových kroužků včelařské mládeže po celé ČR.

VYŠEHRADŠTÍ VČELAŘÍCI - kroužek mladých včelařů

   webové stránky ZDE

 

MÁJA - spolek pro rozvoj včelařství

 je nová organizace působící v oblasti vzdělávání včelařsky laické i odborné veřejnosti.

webové stránky ZDE