Vyhledávání


ZEMĚ ZAPOJENÉ DO PROJEKTU ROJENÍ:

ČESKO

SLOVENSKO

POLSKO

NĚMECKO

KAZACHSTÁN

HOLANDSKO

LITVA

WALES

SPOLUPRACUJÍCÍ  ZEMĚ:

IZRAEL

FINSKO

RUMUNSKO

FRANCIE

BĚLORUSKO

UKRAJINA

REALIZÁTOR PROJEKTU

ROJENÍ - SWARMING

MY POTŘEBUJEME - VČELY - POTŘEBUJÍ NÁS

ROJENÍ
Celý svět, Evropská unie i Česká republika se potýká s úbytkem nenahraditelných opylovatelů rostlin – včel. Tento globální problém může řešit pouze dostatek včelařů. Věc má ale háček. Tato činnost není dnes pro mladé lidi příliš atraktivní, a tak je těžké získat každého mladého včelaře. Právě tuto situaci se snaží řešit skupina mladých včelařů z českého neziskového spolku VČELÍ STRÁŽ svým projektem pod názvem ROJENÍ.

Svoji pozornost realizátoři projektu zaměřili na vzdělávání a vzájemnou výměnu mezinárodně využitelných znalostí a zkušeností v oblasti včelařství. Do projektu se aktivně zapojí přibližně desetičlenné skupiny mladých lidí z osmi zemí (Česká republika, Slovenská republika, Polsko, Německo, Wales, Kazachstán, Litva a Nizozemsko). Jednotlivé účastnické země byly vybrány s přihlédnutím na fakt, že každá z nich disponuje unikátními a pro ostatní země cennými zkušenostmi a postupy v oblasti práce se včelařskou mládeží a s metodami a formami jejich vzdělávání.

KONTAKTNÍ ÚDAJE NA REALIZÁTORA

PROJEKTU ROJENÍ - SWARMING:

Cafourek Jiří - hlavní organizátor

+420 604 739 121

vcelistraz@seznam.cz

 

POŠTOVNÍ ADRESA:

VČELÍ STRÁŽ

Vladislavova 248

269 01 Rakovník

 

SWARMING

The whole world, the European Union as well as the Czech Republic deals with the growing problem of irreplaceable loss of plant pollinators such as bees. This global problem could be solved only by increasing number of beekeepers. The trouble is that today´s young people are not attracted enough to be beekeepers so it is very difficult to get them to do this acivity. For this reason the group of young beekeepers from the Czech non-profit association VČELÍ STRÁŽ created the project called ROJENÍ-SWARMING in which they try to solve this problem.

The project implementers focused their attention on education and international exchange of kowledge and experiences in the field of beekeeping. Approximately ten-member groups of young people from ten countries (the Czech Republic, Slovak Republic, Poland, Germany, Romania, Wales, Kazakhstan, Lithuania, Finland and the Netherlands) will be actively involved in the project. Each of these participating countries was chosen because of their unique and valuable experience.