Vyhledávání


Jeden z patronů projektu ROJENÍ - SWARMING místopředseda Senátu ČR ing. Zdeněk Škromach na předprojektové poradě vedoucích VKM.

AKCE A AKTIVITY

PROJEKTOVÉ SETKÁNÍ v Praze

26.01.2016 18:51
Ve dnech 21. - 25. ledna 2016 se v Praze (Česká republika) uskutečnilo programové setkání vedoucích kolektivů zahraničních partnerů projektu ROJENÍ - SWARMING. Cílem bylo hledání společných cest vedoucích k tvorbě projektových materiálů, které povedou k prohlubování vzdělávání mladých...

Zahájení projektu - Senát parlamentu ČR

04.11.2015 22:54
V pátek 20. listopadu 2015 došlo k oficiálnímu zahájení projektu ROJENÍ-SWARMING v rámci Setkání osob a organizací pracujících se včelařskou mládeží. Akce se uzkutečnila v zasedacím sále Senátu parlamentu ČR. Viz FOTA.

IMYB 2015 - Slovensko

14.07.2015 08:41
Ve dnech 8. - 12. 7. 2015 proběhlo v Banské Bystrici (Slovensko) mezinárodní setkání včelařské mládeže - IMYB 2015 (IMYB (International Meeting of Young Beekeepers). Akce se účastnili mladí včelaři z 20 zemí. V rámci tohoto setkání došlo k pracovním jednáním se zástupci pěti zemí (ČR, Slovensko,...

ROJENÍ 2015 - setkání VKM

28.06.2015 09:11
Ve dnech 24. - 28. 6. 2015 proběhlo celostátní setkáíní kroužků včelařské mládeže (VKM) pod názvem ROJENÍ 2015. Akce se účastnilo 152 zástupců z 35 VKM. Většina vedoucích z účastněných kroužků přislíbila svoji aktivní pomoc projektu ROJENÍ-SWARMING. Akci byl přítomen i místopředseda senátu ing....

ZLATÁ VČELA 2015 - studenti

27.06.2015 09:30
V rámci mezinárodního setkání kroužků včelařské mládeže ROJENÍ 2015 proběhlo celostátní kolo včelařské soutěže ZLATÁ VČELA v kategorii studentů středních škol. Soutěže se účastnilo 40 mladých včelařů z různých částí ČR. Většina z nich se bude i dále aktivně zapojovat do projektu ROJENÍ-SWARMING a...