Vyhledávání


  

ZLATÁ VČELA

Český svaz včelařů v roce 2015 registruje cca 185 kroužků včelařské mládeže (VKM). Jejich obětaví vedoucí se v těchto kroužcích snaží naučit děti nejenom vlastnímu včelaření, ale především v nich pěstují vztah a lásku k přírodě. Před mnoha desítkami let vznikla tradice vědomostní včelařské soutěže ZLATÁ VČELA. V oblastních kolech se zde snaží stovky malých "včelaříků" zhodnotit svoje celoroční snažení a předvézt ostatním svoje včelařské znalosti a dovednosti.

Soutěž ZLATÁ VČELA nemá nikde ve světě obdobu ani srovnání. I ty nejvyspělejší země světa nám závidí koncepčnost a organizovanost práce se včelařskou mládeží i propracovanýa léty zdokonalovanýný samotný soutěžní systém. Nelze však usnout na vavřínech. Včelařství (i práce se včelařskou mládeží) dnes čelí mnoha "překážkám" se kterými se v minulosti nemuselo vyrovnávat. Mladí lidé dnes mají nesrovnatelně větší a pro ně zajímavější škálu možností využívání svého volného času. Včelaření jako hobby musí hledat nové atraktivnější formy, které by oslovili mladou generaci a přivedli je k zájmu o včely a ostatní opylovatele.

K řešení vyvstává i "dluh" vůči věkové kategorii "náctiletých" (studentů středních škol). Ti po ukončení základní školní docházky většinou opouštěli svoje včelařské kroužky a svoje často vynikající včelařské znalosti a dovednosti "ukládali k ledu" na mnoho desetiletí. Absenci práce s touto věkovou skupinou se dnes snaží napravovat již druhý ročník ZLATÉ VČELY pro "náctileté" nebo spolek VČELÍ STRÁŽ pořádáním takových aktivit, jakými jsou akce MEDOJEDI, nebo projekt ROJENÍ.